دوره و شماره: دوره 3، شماره 14، شهریور 1402، صفحه 1-44 

مقاله پژوهشی

شاعر رمزها و رازها نظامی گنجوی

صفحه 6-15

ایوب آچاک؛ مسعود ناروئی


داستان

شب روشن

صفحه 17-25

مریم روشنی راد


سلیمان

صفحه 26-28

محمد مبشرگرمی


امبولانس

صفحه 29-32

جلال مظاهری تیرانی


شعر

آبی

صفحه 34-35

یاشار آرمون


میخ در سنگ

صفحه 38-39

علیرضا ملکی


گفت و گو

به فرزندم به دلبندم

صفحه 41-42

حسن پیری حور