برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1402

نام نویسنده نام داستان برنده
رضوان کریمی جنگ تمام نشده است تندیس
نرگس مقدسیان بیجار لوح افتخار
لیلا احمدزاده توفیقی نا تمام لوح افتخار
منوچهر زارع پور روز خوش ایوب لوح افتخار