به فرزندم به دلبندم

نوع اثر : گفت و گو

نویسنده

---

چکیده

فرزند دلبندم! 
نسیم این بهار، خوش خبر از خوش قدمت داد. 
تو لطف و عنایت خدایم، لطیف‌ترین حکایت زمانم، شیرین‌ترین روایت زبانم و من شاکر این اقبال خوش.
وجود مبارکت، وجودم را سراسر شوق است و ذوق، تا پس از گذشت سال‌ها دوباره قلم برداردم و به آغوش دفتر یادداشت‌هایم برگردم.
و از احساسات تمامی عناصر وجودم که قابل وصف نیست بنویسم.
چه زیبا احساسی است که همه تار و پودم، تمام فکر و ذکرم و هر لحظه‌ی شب و روزم را در خود فرا گرفته..

کلیدواژه‌ها

موضوعات