برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1391

نام نویسنده نامنام داستان  برنده
پیمان برومند اِسکیزو تندیس
بهرنگ بقایی از شبی که بود لوح افتخار
محمد امین پارسی برادر کشی لوح افتخار
فرامرز پورنوروز مرگِ دانای کل لوح افتخار