ساعت زمان

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ساعت زمان.....
می نوازد صدای دنگ دنگ را
این صدا بر می انگیزد درونم را
این صدا بر می انگیزد درون من
 مردی در دل بحران ها,من
مردی که می پنداشت
این دنیا آری است از پلیدی ها
از زشتی ها
از همه چیز 
ساعت زمان می نوازد صدای دنگ دنگ را
گذر زمان به فکر وا می دارد مرا 
زهری می افکند در وجود من
که به آتش می کشد مرا
می سوزاند تار و پود من
شاید هم چنین نیست
و چنین می پندارم من
ساعت زمان می نوازد صدای دنگ دنگ را
لحظه ها در گذرند 
لحظه ای که بگذشت 
دیگر نمی آید باز 
انگار پرسش های بی پاسخ در لحظه ها ایستادند
ساعت زمان می نوازد صدای دنگ دنگ را