آبی

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

در میان اندوه
و نفسهای سخت
و قفسواره ی این خاطره های بن بست
و در این کلبه ی محنت زده ی پوشالی
که پر از آینه های خالی ست
خونِ دلهای جدامانده ز هم جوشیده..

کلیدواژه‌ها

موضوعات