برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1392

نام نویسنده نام داستان برنده
 مهدی م. کاشانی تلنگر تندیس
حسین یونسی خانه ها لوح افتخار
آرش دبستانی شِیکِر لوح افتخار
بهاره ارشدریاحی  لیوانِ یکبارمصرفِ نیمه‌پر لوح افتخار