برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1396

نام نویسنده نام داستان برنده
عباس باباعلی پای بلندی‌های یک قرمساق تندیس
سیده هدی قاسمیان  زومبا لوح افتخار
خورشید رشاد  روز سبیل لوح افتخار
معصومه اکبری  یک دنیا بیست و چهار لوح افتخار