برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1385

نام نویسنده نام داستان برنده
آراز بارسقیان غریبه لوح افتخار