پرسش‌های متداول

آیا می‌توان چند اثر به طور همزمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟

بله. داوری کلیه اثار به صورت دو سر کور و مجزا از یک دیگر انجام می گیرد.

آیا لازم است همه نویسندگان مقاله در سامانه ثبت نام کنند؟

خیر. لازم نیست. تنها نویسندۀ مسئول در سیستم ثبت نام خواهد کرد. اما همۀ نویسندگان باید از مسئولیت خود در رابطه با اثر آگاه باشند. ترتیب نام افراد و مسئولیت هر یک از آنها باید در اثر شفاف باشد.

آیا می توان اثر خود را به چند مجله ارسال نمود؟

خیر. این خلاف اخلاق در نشر است. اگر چنین کاری صورت بگیرد اثر شما چاپ نخواهد شد؛ و اگر چاپ شده باشد از آن سلب اعتبار خواهد شد. سپس نام شما در لیست سیاه مجله قرار خواهد گرفت و هیچ اثر دیگری از شما پذیرفته نخواهد شد.

چه موقع نامه پذیرش اثر را دریافت میکنم؟

هنگامی که تمامی اصلاحات لازم بر روی متن شما انجام شد و داوران و در نهایت سردبیر و هیئت تحریریه نوشتۀ شما را تایید کردند، نامۀ پذیرش به شما داده خواهد شد.