اطلاعات آماری نشریه

آمار آثار ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار آثار ارسالی
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 64

آثار منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 14
تعداد آثار 97
تعداد مشاهده اثر 11466
تعداد دریافت فایل اصل اثر 1736
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 21 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 36 روز