اطلاعات آماری نشریه

آمار آثار ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار آثار ارسالی
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 17

آثار منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد آثار 40
تعداد مشاهده اثر 1357
تعداد دریافت فایل اصل اثر 328
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 10 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 17 روز