اطلاعات آماری نشریه

آمار آثار ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار آثار ارسالی
تعداد پذیرش 36
تعداد عدم پذیرش 28

آثار منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 11
تعداد آثار 76
تعداد مشاهده اثر 4873
تعداد دریافت فایل اصل اثر 737
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 17 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز