اطلاعات آماری نشریه

آمار آثار ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار آثار ارسالی
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 23

آثار منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد آثار 59
تعداد مشاهده اثر 2860
تعداد دریافت فایل اصل اثر 493
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 4 روز
متوسط زمان پذیرش 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 20 روز