اطلاعات آماری نشریه

آمار آثار ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار آثار ارسالی
تعداد پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش 73

آثار منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 15
تعداد آثار 104
تعداد مشاهده اثر 14414
تعداد دریافت فایل اصل اثر 2735
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 5 روز
متوسط زمان پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز