برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1383

نام نویسنده نام داستان برنده
امیر تاج الدینی ریاضی عبور و مرور تندیس
حمیرا قادری باز باران اگر می بارید لوح افتخار
حسن سلمانی بنی آدم لوح افتخار