همکاری با ما

همکاری با ما

ما به تنهایی یک قطره هستیم اما با هم اقیانوس می شویم!

علاقه مندان به همکاری با ماهنامه ادبیات متعهد می‌توانند اطلاعات و رزومه کاری خود را در قالب فایل PDF و با عنوان درخواست همکاری به ایمیل نشریه به آدرس: adabiyatemoteahed@gmail.com ارسال نموده تا همکاران ما در واحد منابع انسانی مورد بررسی قرار دهند.

لطفا به منظور بررسی بهتر درخواست شما، عکس پرسنلی متعارف، شماره تماس، آدرس و برای آقایان وضعیت خدمت نظام وظیفه در رزومه مشخص شده و حوزه همکاری با نشریه ادبیات متعهد را کامل و دقیق تکمیل کنید. 

منتظر شما در تیم خود خواهیم بود.

با تشکر