برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1394

نام نویسنده نام داستان برنده
شهلا رضا سلطانی یا حسین تندیس
سمیه حمدی نازمَر لوح افتخار