برندگان جایزه ادبی صادق هدایت سال 1393

نام نویسنده نام داستان برنده
اسماعیل زرعی جهنم به انتخاب خودم  تندیس
سیاوش قربانی پور آدم مگر چند بار زندگی میکند لوح افتخار
محسن کچویی آسمان سرخ شب لوح افتخار
الهام نظری توی اقیانوس قرمز لوح افتخار