جنگ تمام نشده است!

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

پرستار رو به زن کرد: «همین‌جا وایسین تا آماده‌ش کنیم.» و با ابرو به جانبازان اشاره کرد: «می‌خوان نمایش بازی‌کنن.»
   پیرمردی به عصای چوبی تکیه داده و به نقطه‌ی نا معلومی خیره شده بود.مرد جوانی روی تخت چرت می‌زد.
مردی، با فرم خلبانی، فانتومِ پلاستیکی را توی هوا ‌چرخاند و گفت: «به زودی به آسمان‌ها خواهم رفت!» و ساکت شد.
   زن،که این‌بار هم، مثل دفعات قبل به دنبال معجزه بود، با خود گفت: «وقتی نمایش بازی می‌کنن، یعنی حالشون خوبه.» و لبخند کم‌جانی بر لبانش نقش بست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات