عسلویه

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

صدای زوزه می آید. زوزه سگ با گرگ فرق دارد.این را زن گفته بود.شبها صدای زوزه سگ تمام  عسلویه را پر می کند.سگی که با تن سوخته اش در کوه ها می دود و زوزه می کشد.حالا گاهی فکر می کنم صدای سگ سوخته شبیه زن است. زنی که شبها در آتش می سوزد.زنی که با دست های سوخته اش مرا می خواند...

کلیدواژه‌ها

موضوعات