من دانای کل هستم

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

 سه هفته است که میخواهم یوسف را بکشم اما نتوانسته ام یعنی هر بار که خواسته ام او را بکشم اتفاقی آمده که مانع ام شده است. اول تصمیم گرفتم سر راهاش کمین کنم تا شبی، در کوچه ای، ناغافل کاردی را توی سینه اش فرو کنم و تیغه ی کارد را توی دل و رودهاش آن قدر به پیچانم تا ولو شود روی زمین و به قول...

کلیدواژه‌ها

موضوعات