دنیپر یخ زده

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

گوشی تلفن را برداشت و شماره داخلی را گرفت. به سریدار گفت که درجه شوفاژ را زیاد کند. هر چهار شعله گاز را هم روشن کرد ولی اتاق گرم نشد. تلویزیون روشن بود. انباری را نشان داد. گوشت های شقه شده از سقف انباری آویزان بود. روی بعضی شقه ها خون منجمد ...

کلیدواژه‌ها

موضوعات