داستان چیست؟

نوع اثر : نقد و بررسی

نویسنده

فیلسوف و نویسنده

چکیده

محمدرضا نظری دارکولی، فیلسوف و نویسنده‌ی اگزیستانسیالیست ایرانی است که نظریات فلسفی و ادبی‌اش را در کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و رمان‌های فلسفی خود بیان می‌کند. دارکولی در سال 1391 خورشیدی کتابی با عنوان «راهنمای داستان‌نویسی»منتشر کرد که در آن تعاریف تازه‌ای از عناصر داستان ارائه کرده بود؛ دارکولی در سمینارهایی در گروه ادبیات فارسی و گروه زبان‌شناسی دانشگاه تهران به تاریخ 28 خرداد 1391و گروه زبان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد نیز  به تاریخ 21 اسفندماه 1391 برای شرح نظریات تازه‌ی خود..

کلیدواژه‌ها

موضوعات