باغ ملی: چند غزل برای کشورم

نوع اثر : شعر

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چه کسی می‌تواند از تقویم، کم کند روزهای غمگین را
لااقل برگ زردی از پاییز یا که یک روز برف سنگین را
چه کسی می‌تواند از تاریخ کم کند روزهای تلخش را
دارها، سنگسار، زندان‌ها، کالبدهای شمع‌آجین را..

کلیدواژه‌ها

موضوعات