سوسکی که عطر دوست داشت

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

مدیر بنیاد صادق هدایت

چکیده

خودش هم حس می‌کرد محیط برایش غیرعادی است و دنیای جدید از نور خیلی زیادی بهره‌مند بود، نوری که برای سوسکی چون او به هیچ وجه لازم نبود. او که در لای آجر‌های مرطوب و نمناک و فضای تاریک انبار آشپزخانه بزرگ شده بود اکنون از این همه نور وحشت داشت. همین نور بود که..

کلیدواژه‌ها

موضوعات