حریم سبز

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

در حریم سبز درخت 
پر می‌زد
پروانه‌ی گل سرشتی، 
از قفس تنگ محدود 
بال‌هایش را گشود. 
خوابیده بود
در کوله‌ی زمخت زمستان
و در بازدم نفس‌هایش
ملودی عشق را 
فریاد می‌زد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات