زمین و زن

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

زمین و زن
دو روی سکه هستی
دونیروی نهانِ زندگی‌بخش‌اند
و «بودن یا نبودن»
طیف زیبایست
از نقش ‌آفرینی و
حضور این دو در «صحنه»...

کلیدواژه‌ها

موضوعات