لحظه

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشجو

چکیده

آخرین نفس‌های یک شاعر را چه کسی خواهد خواند
چه کسی خواهد نوشت
خودکار‌های مرموز
همیشه درد از نوشتن‌ها بود
درد از ننوشتن‌ها
کاغذ‌های در جلد مترسکی خاموش...

کلیدواژه‌ها

موضوعات