دوست

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشجو

چکیده

چرا هیچ نوشته‌ای نپرسید از من
دوستدار کیستی؟
دوستدار کیستی؟
دوستدارت کیست؟
دوستدارت کیست؟
سؤال‌های بی‌جواب گاهی نوشته نمی‌شوند
که از نگاه آدم برفی‌ها...

کلیدواژه‌ها

موضوعات