بازتاب انتشار نشریه ادبیات متعهد در پایگاه خبری بهار نیوز

بازتاب انتشار نشریه ادبیات متعهد در پایگاه خبری بهار نیوز

شماره ۱۵ از دوره سوم مجله ادبیات متعهد، به آثاری از بزرگان ادبیات ایران اختصاص یافت.
این شماره با آثار داستانی از آقای جهانگیر هدایت، آقای نجفی و آقای محمدرضا نظری دارکولی و همچنین گفتگویی اختصاصی با رضا نجفی در مهرماه جاری منتشر و در اختیار علاقه مندان فرهنگ و هنر کشور قرار گرفت.
لازم به ذکر است مجله ادبیات متعهد با رسالت عدم قبول تبلیغات و انتشار و توزیع رایگان مجله در جهت گسترش فرهنگ و ادب این مرز و بوم قدم بر می دارد.

همچنین به جهت دسترسی به این شماره از مجله و آرشیو شماره های پیشین و ارتباط به وبسایت نشریه به آدرس:   www.adabiyatemoteahed.ir    می توان مراجعه نمود.
مدیر مسئول و سردبیر مجله ادبیات متعهد پارسا نظری می باشد.

https://www.baharnews.ir/news/436700/print/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86