تسلیت به خانواده محترم مهسا امینی و انسان های آزاده

تسلیت به خانواده محترم مهسا امینی و انسان های آزاده

از رنجی خسته ام که از آن من نیست (احمد شاملو)

مجله ادبیات متعهد نهایت همدردی و تسلیت خود را به خانواده محترم مهسا امینی ابراز می دارد، ما نیز همچون میلیون ها انسان آزاده در سرتاسر کره خاکی در غم شما شریک هستیم.

با سپاس و احترام فراوان