باتلاق وهم

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

در شبی سرد 
که هوا تاریک بود 
و صدایی به گوش نمی‌ریسد جز صدایه درد
 پیرمردی را دیدم 
زندگی بد کرده بود با وی
چه چیز‌ها که از نگاهش نمی‌خواندم..

کلیدواژه‌ها

موضوعات