ترجمه شعری از رابرت فراست

نوع اثر : مقاله عمومی

نویسنده

دانشگاه آزاد پردیس شیراز

چکیده

در بیشه‌ای زردفام به دوراهه‌ای رسیدم،
با دریغ از این‌که من یکی‌ام و آن‌جا دو راه
مدت‌ها ایستادم به نظاره‌ی یکی از آن دو 
تا در پس بوته‌ها گم شد؛
آن‌گاه پا در مسیر دوم گذاشتم، به‌همان زیبایی،
و چه‌بسا فراخواننده‌تر،
زیرا که پوشیده از علف بود و طالب پا خوردن؛..

کلیدواژه‌ها

موضوعات