مجموعه شعر

نوع اثر : شعر

نویسنده

پیام نور ، کرمان

چکیده

« من و تو »
من و تو رفیق یک دردیم / تقویم را چنین به سر بردیم
روی هر ورق نوشته زخمی نو / قصه اش را بارها زندگی کردیم
چه راحت به گوشمان خواندند / من و تو ؛ نصف یک مردیم
بنده‌ی یک خداییم گر چه / بعد او ، خالقان این مردیم..

کلیدواژه‌ها

موضوعات