چه خوبه امسال

نوع اثر : شعر - بخش کودک و نوجوان

نویسنده

---

موضوعات


سال  ، سال ، سال 

چه خوبه امسال 
می ریم سفر پیش بی بی 
مثال هر سال 

سال ، سال ، سال 

گذشته پارسال 
بزرگ شدیم حالا دیگه 
به قد یک سال 

سال ، سال ، سال 

هفت ساله ام امسال 
اول ماه مهر می رم 
مدرسه امسال