آرزو

نوع اثر : شعر

نویسنده

نیشابور

چکیده

در آسمان برفی، 
فرشتگان 
با شهاب های کهکشان
مهربانی می بارند
در دست های آرزویی که
لبالب
آکنده از سرور می شوند!..

کلیدواژه‌ها

موضوعات