مروری بر کتاب ویولون زن روی پل اثر خسرو باباخانی

نوع اثر : نقد و بررسی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

این نوشته، نگاهی متفاوتی است به کتاب ویولون زن روی پل اثر خسرو باباخانی که در سال 1401، انتشارات جام جم آن را به چاپ رسانده است. این کتاب، تجربه زیستی نویسنده در خصوص مصرف مواد مخدر و رهایی از آن است. در صفحه ابتدایی کتاب، یادداشتی به خط نویسنده خوش می‌درخشد که آبرویش را در کف دست گذاشته تا مگر بتواند انسان دربند موادی را آگاه کند و راه ظلمت به سوی نور را نشان او دهد.
* «من بیش از سی سال در ظلمت زیسته ام ، اما راهی به نورنمی یافتم. تا آنکه خداوند ولی من شد و من را از ظلمت به سوی نور هدایت کرد.«من این خاطرات را نوشتم تا راه را به چند میلیون مصرف کننده مواد مخدر نشان دهم. ممکن است بگویند شاید یک نفر راه بیابد. من می گویم در این صورت هم اجرم را گرفته ام. در مقابل رنج بی انتهای مصرف کننده ها و خانواده هایشان آبرو و اعتبار خانواده من چه اعتباری دارد؟ هیچ.»
وابستگی مصرف به هر نوع مواد، گاهی می‌تواند سرسره‌ای غیر قابل‌برگشت باشد. مسیری که متوقف نمی‌شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 7
شهریور 1401
صفحه 8-13
  • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401