شعر و مختصر معرفی از فرناندو په‌سوآ

نوع اثر : مقاله عمومی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 7
شهریور 1401
صفحه 14-16
  • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401