پنجره

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

کلیدواژه‌ها

موضوعات


از من و تو چه خواهد ماند
جز پنجره ای به سوی دیروز
و مشتی خاطره،
در لابه لای ذهن آشفته ی دریا
ما در نهایت عازم این کوی خاموشیم
چون کوکبی اندر میان شب...
بعد از سحرگاه فراموشیم
ما آخرین میراث دار این کویر غم
ما آخرین فریاد این زمین ویرانیم
و سکوت، خاطره ی مشترک ماست
من و تو...
غنچه ی نوپای بهارانیم
اما چه سود...
وقتی خزان عاقبت ماست
از من و تو چه خواهد ماند...
جز تلی از غبار
همیشه مقهور و اسیر چنگ باد
ما آخرین رهروی این دیر پریشانیم
ما تا ابد در قعر این صومعه پنهانیم
ما آخرین،
امید آبادی این سامانیم
اما صد افسوس،
ویرانیم.
از من و تو چه خواهد ماند...
جز پنجره ای که از مهیب روزگار می شکند
جز غزلی که در میان ماسه ها مدفون است
جز لحظه ای که دیگر نیست.