پنجره

نوع اثر : شعر

نویسنده

دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

از من و تو چه خواهد ماند
جز پنجره ای به سوی دیروز
و مشتی خاطره،
در لابه لای ذهن آشفته ی دریا
ما در نهایت عازم این کوی خاموشیم
چون کوکبی اندر میان شب...

کلیدواژه‌ها

موضوعات