مروری بر زندگی و آثار اریش کستنر

نوع اثر : مقاله عمومی

نویسنده

انجمن نویسندگان

چکیده

اریش کستنر کیست؟ برای برخی از ما، او سازنده بخشی از نوستالژی‌های کودکیمان است. برخی دیگر از ما حتی بدون این که بدانیم، او را از طریق فیلم‌ها و نمایش‌هایی که براساس آثارش ساخته شده است، می‌شناسیم و برخی نامی‌از او شنیده‌ایم و برخی هم هیچ..

کلیدواژه‌ها

موضوعات