پیکر زخم

نوع اثر : شعر

نویسنده

---

چکیده

عمریست که سربارِ تنت هستی و یکدم
از حسِ ترحم به خودت خواب نداری
در وسعتِ شب، سهم زِ مهتاب نداری
از اشک خودت می‌چکی و تاب نداری
بر آینه، دیوار کشیدی که نبینی..

کلیدواژه‌ها

موضوعات