استارتگاه

نوع اثر : ویژه نامه

نویسنده

برنده تندیس جایزه ادبی صادق هدایت

چکیده

اسم من: آرش شغل پدر: مغازه دار میزان درآمد خانواده: پدرم گفت به درآمد بقیه ی مردم بستگی دارد ولی تقریباً برجی ۰۲۵ هزار تومن.  تعداد اعضای خانواده: ده نفر به همراه پدر بزرگم که مادر میگوید خیلی غذا میخورد کرایه خانه: پنجاه هزار تومن کرایه مغازه: پنجاه هزار تومن خرج لباس: سی هزار تومن خرج غذا: صد هزار تومن باقی مانده: بیست هزار تومن که مادرم خرج آش نذری و سفره ی ابوالفضل میکند و پدرم هر برج به روحانی مسجد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات