شادی بخشیدن

نوع اثر : داستان - بخش کودک و نوجوان

نویسنده

دانش آموز

چکیده

یکی بود یکی نبود. در شهر حیوانات، خرگوش بازیگوش و شیطونی بود که همیشه سرگرم بازی وشیطنت و کارهای خندهدار بود تاهمهی دوستانش را بخنداند. جوک و لطیفههای خندهدار میگفت. یک روز سنجاب از او خواست چند تا جوک و لطیفهی بامزه آماده کند تا در روز تولد خواهر کوچکش بگوید و او را شاد وخوشحال کند، چون خواهر سنجاب مدتی میشد غمگین و گوشه گیر شده بود. خرگوش پذیرفت و خودش را برای روز تولد آماده کرد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات