شعری از کتاب موسیقی مجلسی اثر جیمز جویس

نوع اثر : مقاله عمومی

نویسنده

دانشگاه آزاد پردیس شیراز

چکیده

کنون، آه کنون، در این سرزمین آفتاب‌خورده
جایی‌که عشق نغمه‌ای چنان شیرین ساز کرد
هر دو‌مان، صبورانه به یاد عشق دیرین‌مان
دست در دست یک‌دیگر سرگردان خواهیم ماند، 
مغموم و دل‌غمناک نیز نخواهیم بود چرا که
عشق‌مان که حال این‌گونه پایان می‌یابد، شادمانه بود..

کلیدواژه‌ها

موضوعات