تنها من

نوع اثر : شعر

نویسنده

نویسنده

چکیده

در من به تنهایی
هزار قبیله
هزار رود
هزار دریا...

کلیدواژه‌ها

موضوعات