اسامی برندگان مسابقه آرزوها ویژه کودکان

 

اسامی برگزیدگان مسابقه آرزوها ویژه کودکان

  • حدیث مسعودی - 8 ساله از ارومیه
  • عرشیا شیرزاد - 9 ساله از بوشهر
  • مائده ختائی - 11 ساله از کرج
  • نازنین زهرا ارجنی - 11 ساله از سمنان
  • کارن پایدار - 9 ساله از اصفهان