اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

فاطمه مشهدی رستم

دبیر تخصصی بخش کودک و نوجوان مجله ادبیات متعهد

tehranimahtab242gmail.com


فاطمه مشهدی رستم، نویسنده کودک و نوجوان، سال 1346 در تهران متولد شد. وی به طور جدی از سال 1364 وارد حوزه‌ نویسندگی برای کودکان و نوجوانان شد. ازجمله نخستین کتاب‌هایش می‌توان «ترانه‌های شاد برای کودکان»، «آبجی نیم‌وجبی من»، «رنگین کمانی از کفش» و «تاپ تاپ تاپ» را نام برد. از دیگر آثار مشهدی رستم می‌توان به  «روزه‌ کله گنجشکی»، «شب مثل بهشت»، «باغبان و فرشته‌ آه»، «من و مادربزرگ و اینترنت»، «روزی به جز روزهای دیگر»، «آبجی نیم وجبی من»، «باید برای دریا نامه بنویسم»، «رنگین کمانی از کفش» و «من و بابا و چرخ جادو» اشاره کرد..