دوره و شماره: دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 1-32 

مقاله عمومی

شعری از کتاب موسیقی مجلسی اثر جیمز جویس

صفحه 21-23

مریم دادگر


داستان

معادله دو مجعولی

صفحه 25-27

جلال مظاهری تیرانی


صیاد ماه

صفحه 28-29

جنان هلالی راد