مرا ببین، من زنده ام و هزاران آرزوی زیبا دارم

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 22-23

مینا عزیزجمشیدی


جستجو

دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 22-27

سارا محمدی نوترکی


دندان ساز محله ما

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 22-23

کمال فانی


اما آن روز تاخیرش طولانی شد

دوره 2، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 24-27

حمید نیسی


جلوی بانک.

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 24-27

مجتبی نعمتی


باتلاق وهم

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 24-24

علی امیری


باغ ملی: چند غزل برای کشورم

دوره 3، شماره 17، دی 1402، صفحه 24-25

مصطفی توفیقی


گونتر گراس و سیاست

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1401، صفحه 25-30

رضا نجفی


تنها من

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 25-25

مرجان رزمی


روز قبل عید

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 25-26

حمید نیسی


معادله دو مجعولی

دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 25-27

جلال مظاهری تیرانی


نازبانو

دوره 3، شماره 18، اسفند 1402، صفحه 25-28

نوشین غریب دوست


زنم من

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 26-28

مینا عزیزجمشیدی


سلیمان

دوره 3، شماره 14، شهریور 1402، صفحه 26-28

محمد مبشرگرمی


واژه های نازک دوز

دوره 3، شماره 17، دی 1402، صفحه 26-26

سیاوش دهقانی


شادی بخشیدن

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 27-28

مائده ختائی


مثل برف

دوره 2، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 28-35

مریم روشنی راد


زمین و زن

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 28-28

مینا عزیزجمشیدی


روز شوم

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 28-31

مریم روشنی راد


صیاد ماه

دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 28-29

جنان هلالی راد


داستان چیست؟

دوره 3، شماره 17، دی 1402، صفحه 28-32

محمدرضا نظری دارکولی


قلم

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


تو فردایی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 29-29

مینا عزیزجمشیدی


امبولانس

دوره 3، شماره 14، شهریور 1402، صفحه 29-32

جلال مظاهری تیرانی


همسایه

دوره 3، شماره 18، اسفند 1402، صفحه 29-31

امیرحسین خورشیدفر