موضوعات = داستان
گل پر

آثار آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1401

نوراله کرمی


سوزن

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 10-12

عزی لطفی


کبوتر بی وفای من

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 13-14

محمد مبشرگرمی


هیولای مظلوم من

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 15-15

مرضیه عزیزی


نویسنده

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 16-20

جلال مظاهری تیرانی


معادله دو مجعولی

دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 25-27

جلال مظاهری تیرانی


صیاد ماه

دوره 2، شماره 11، دی 1401، صفحه 28-29

جنان هلالی راد


مردی که با چشمان باز می خوابید

دوره 2، شماره 10، آذر 1401، صفحه 6-10

حمید نیسی


سپیدولا

دوره 2، شماره 10، آذر 1401، صفحه 11-14

شهلا خادمی


روز آزمون

دوره 2، شماره 10، آذر 1401، صفحه 15-20

سمیه مسعودی


زندگی تو را صدا می زند

دوره 2، شماره 10، آذر 1401، صفحه 21-24

الهه میاحی


تکلیف

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 20-23

سید قدرت اله جدبابایی


جلوی بانک

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 24-27

مجتبی نعمتی


روز شوم

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 28-31

مریم روشنی راد


جستجو

دوره 2، شماره 7، شهریور 1401، صفحه 22-27

سارا محمدی نوترکی


تداعی

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 15-19

سارا محمدی نوترکی


بازنشستگی

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 20-24

جلال مظاهری تیرانی


روز قبل عید

دوره 2، شماره 6، مرداد 1401، صفحه 25-26

حمید نیسی


همسفر باد

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 4-7

سیده مهدیه اختری میرآباد


اگر عشق نباشد

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 8-9

جنان هلالی راد


ملاله

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 10-10

آوا اکبری


بساط دستفروشی

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 11-14

جلال مظاهری تیرانی


طلوع

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 20-21

ترنم زمانی


مرا ببین، من زنده ام و هزاران آرزوی زیبا دارم

دوره 2، شماره 5، تیر 1401، صفحه 22-23

مینا عزیزجمشیدی