کلیدواژه‌ها = مریم دادگر
ترجمه شعری از رابرت فراست

دوره 2، شماره 12.13، اسفند 1401، صفحه 6-8

مریم دادگر