کلیدواژه‌ها = غزل
مجموعه شعر

دوره 2، شماره 8.9، آبان 1401، صفحه 36-37

الهام آباده ای